Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I debatten om ytringsfridom, må vi klare å skilje mellom retten til ytring og retten frå åtak.

Frå fridom til deltaking

RETTEN TIL YTRING: Rettigheitstenkinga generelt har utvikla seg frå eit spørsmål om rett frå til eit spørsmål om rett til, skriv Jørn Øyrehagen Sunde. ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

Etter Begard Reza gjekk ut av Ytringsfridomskommisjonen, har det vore ein interessant debatt om ytringsfridom som har synleggjort heile poenget med kommisjonen – at det i dag finst svært ulike oppfatningar av ytringsfridom i samfunnet som er vanskelege å harmonisera. Kort oppsummert står konflikten om ein skal ha rettigheit til noko (som til å ytra seg), eller om ein skal ha rettigheit i noko (ytringsfeltet). Ein kan formulera det som ein konflikt mellom ytringsfridom og høve til ytringsdeltaking.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production