Du kan bla til neste sideBla med piltastene

USA og Kinas disputt tvinger fram spørsmålet om hvilken internasjonal orden som skal gjelde.

Westfalsk eller liberal?

GAMMEL ORDEN: Ratifiseringen av Münster-traktaten i 1648 var en del av freden i Westfalen og begynnelsen på den internasjonale verdensordenen kjent som det westfalske systemet. Kina bygger sin forståelse av en «regelbasert internasjonal orden» på denne tradisjonen, ikke USAs liberale verdensorden etter andre verdenskrig, ifølge forfatteren. MALERI: GERARD TER BORCH, RIJKSMUSEUM

Rivaliseringen mellom Kina og USA har ført til hyppige diskusjoner om «den internasjonale ordenen» i de seinere årene. Stephen Walt, professor i internasjonal politikk ved Harvard, har i år publisert to artikler om temaet i det amerikanske tidsskriftet Foreign Policy: «China Wants a ‘Rules-Based International Order,’ Too» (Kina ønsker også en ‘regelbasert internasjonal orden’) og «The World Might Want China’s Rules» (Kanskje verden vil ha Kinas regler?).

Oversatt av Inger Sverreson Holmes