Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Basepolitikk

  • 16. april undertegnet Norge og USA en avtale om økt amerikansk militær tilstedeværelse på norsk jord. Avtalen, kalt «Supplementary Defense Cooperation Agreement», er ikke del av Nato-avtalen, men en bilateral avtale som gir USA vide fullmakter i såkalte omforente områder på norske militærforlegninger. En større sak i gårsdagens Aftenposten viser i nærmere detalj hvor omfattende og historisk unik den nye militæravtalen er. I praksis, skriver avisa, får amerikanske soldater operere i Norge som om de var i USA. Blant annet får amerikanerne bygge og ha eksklusiv adgang til egne områder inne på norske baser. Dessuten går Norge med på å ikke straffeforfølge amerikanske soldater for lovbrudd, med mindre de er særlig alvorlige.
  • Forsvarsdepartementet fortsetter å insistere på at det ikke er snakk om amerikanske baser. Språket er viktig for å departementet, ettersom det å opprette amerikanske baser på norsk jord bryter med norsk basepolitikk. Men med en så omfattende amerikansk tilstedeværelse og straffrihet, er det vanskelig å se hvordan de nye «omforente områdene» skiller seg fra USAs baser i andre land. Også der får amerikanske soldater operere ganske fritt på avgrensede områder, blant annet med eget politi og straffesystem. Vertsnasjonene går med på å la USA ha eget materiell og egne våpen, som de ikke får innsyn i. Slik blir det også i Norge.
  • Det har i hele etterkrigstida vært holdt fram som viktig for norsk sikkerhet og norske interesser at vi balanserer forholdet til Nato og USA på en god måte. Det har vært avgjørende for å redusere spenningen i nord. Den nye avtalen bidrar til det stikk motsatte. Det er et stort skritt bort fra etterkrigstidas balansegang dersom Norge åpner for at et ubegrenset antall amerikanske soldater framover får operere fra norsk jord som de selv finner det for godt. Nå skal avtalen behandles i Stortinget i to omganger. Vi vil oppfordre politikerne til å snakke i klare ordelag om hva de er i ferd med å gjøre. Vi er lei av å høre at «basepolitikken ligger fast», samtidig som regjeringen gir USA et historisk fotfeste på norsk jord.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production