Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Demokrati er kamp og strid, men også politiske kompromisser.

Varige koalisjoner

Velgerne deler seg langs mange akser avhengig av sosialt ståsted, utdanning, bosted og kulturell tilhørighet. KrF har nettopp hatt landsmøte, og programmet som ble vedtatt, viser at partiet vanskelig kan karakteriseres som et reint høyreparti. Knapt noe parti er like offensivt på vegne av velferdsstaten, og flere av landsmøtevedtakene, som økt barnetrygd og tak på hvor mye familier må ut med til barnehage og skolefritidsordning, vil bidra til å redusere de sosiale forskjellene i det norske samfunnet. Målt på en klassisk høyre/venstre-akse har partiet i sosialpolitikken mange berøringspunkter med venstresida og arbeiderbevegelsen. Samtidig representerer KrF en egen kulturell strømning med røtter i bibelbeltet på Sør- og Vestlandet. Her står tradisjonelle familieverdier sterkt, og mange er konservative i abortsaken.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production