Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kontrollkomiteen fortsetter granskingen av Frank Bakke-Jensen-ansettelsen:

Nybø nekter å svare for seg

TIER: Næringsminister Iselin Nybø (V) har ansvaret for den sterkt kritiserte ansettelsen av regjeringskollega Frank Bakke-Jensen som fiskeridirektør, men nekter å stille til intervju om saken. © FOTO: TOM HENNING BRATLIE

TAUS: Statsråd Iselin Nybø (V) har i ukevis avvist å la seg intervjue om ansettelsen av fiskeridirektør. Nå får hun flere spørsmål fra kontrollkomiteen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) legger lokk på ansettelsessaken der regjeringen sørget for at toppjobben som fiskeridirektør nå venter på forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) den dagen han går av som statsråd. Nybø ble oppnevnt som settestatsråd for fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H), fordi han var inhabil, og sitter med ansvaret for ansettelsesprosessen.

Siden 10. mars har Klassekampen bedt om intervju med Nybø, som ikke vil stille.

I mars måtte hun imidlertid svare på skriftlige spørsmål fra kontrollkomiteen, og 9. april måtte hun i kontrollhøring i Stortinget.

Men Nybø kan fortsatt ikke sette punktum for saken – denne uka sender kontrollkomiteen henne enda flere spørsmål.

Det er SV, Ap og Sp som har initiert de nye spørsmålene.

– Det framstår fortsatt uklart hvordan denne prosessen har foregått. Det er ubesvarte spørsmål rundt habilitet og kontakten mellom Bakke-Jensen og både fiskeriministeren og andre i departementet, og dette må vi komme til bunns, sier SVs Freddy André Øvstegård.

Ukjent møte sentralt

Kontrollkomiteen kommer til å grave videre i hva som skjedde bak lukkede dører i departementet da Bakke-Jensen, om lag én måned etter at søknadsfristen hadde utløpt, ble aktuell for stillingen.

Under høringen sist fredag fastholdt næringsministeren at det var rekrutteringsbyrået departementet samarbeidet med, som først introduserte Bakke-Jensens navn. Nybø kommenterte ikke med et ord at Bakke-Jensen selv ringte til fiskeriministeren om stillingen, og at Ingebrigtsen gikk videre til sin underordnede, assisterende departementsråd Morten Berg, med partikollegaens kandidatur. Berg hadde det administrative ansvaret ansettelsen.

Under høringen sist fredag kom det fram at Bakke-Jensen, ti dager før han søkte, var i en uformell samtale i departementet, ifølge Nybø. Da Berg fikk ordet i høringen, talte den assisterende departementsråden statsråden midt imot, og karakteriserte samtalen som et ordinært intervju.

Kontrollkomiteen stiller nå Nybø flere spørsmål om møtet, blant annet om de to vidt forskjellige beskrivelsene.

Svarte ikke på spørsmål

I over én måned har Klassekampen forsøkt å få næringsminister Nybø i tale, og blant en lang rekke oversendte skriftlige spørsmål er mange av dem ikke blitt besvart.

«Det er ubesvarte spørsmål rundt habilitet»

FREDDY ANDRÉ ØVSTEGÅRD (SV)

I svarene Nærings- og fiskeridepartementet har kommet med, opplyses det blant annet at departementet ikke har «den eksakte datoen» for telefonsamtalen mellom Bakke-Jensen og Ingebrigtsen, ei heller datoen for da Ingebrigtsen ringte Statsministerens kontor og informerte om at han kunne være inhabil. Departementet nøyer seg med å anslå det til «i begynnelsen av juni».

Departementet svarer heller ikke nøyaktig på når Ingebrigtsen faktisk meldte seg inhabil.

Det siste later til å være et aktuelt spor videre også for kontrollkomiteen, som vil vite hvilken rolle fiskeriministeren hadde i prosessen, og hvem av statsrådene som hadde ansvar til hvilken tid.

– Mørklegges

Basert på opplysningene departementet har gitt, meldte fiskeriministeren seg inhabil i begynnelsen av juni, mens det var først i statsråd 14. august at Nybø ble oppnevnt som settestatsråd.

Klassekampen har stilt departementet spørsmål om hvorfor det ikke skjedde i statsråd som ble avholdt 5. juni eller 19. juni. Det er ikke blitt besvart.

På spørsmål om Ingebrigtsen rolle og ansvar for ansettelsesprosessen, svarer departementet via kommunikasjonsavdelingen at det er Nybø som har hatt ansvaret for prosessen helt siden den startet opp. Årsaken er at hun som departementets sjef er ansvarlig for alle tilsettingssaker under departementet.

Klassekampen har stilt spørsmål om hvorfor Nybø måtte oppnevnes som settestatsråd dersom hun hadde ansvaret helt fra starten av. Det har ikke departementet besvart. Departementet har heller ikke svart på hvorfor Ingebrigtsen måtte fratre dersom han ikke var involvert i prosessen, og det uansett var Nybø som hadde ansvaret.

– Det er ikke til å leve med at denne prosessen mørklegges og spørsmål blir stående ubesvart, sier SVs Øvstegård, som frykter for tilliten til fiskeriforvaltningen generelt.

Direktørjobb på kroken
Serie

Direktørjobb på kroken

En hemmeligholdt søknad to uker etter fristen førte til at Høyre-statsråd Frank Bakke-Jensen ble utnevnt som fiskeridirektør av sine regjeringskolleger. Fiskeriministeren erklærte seg inhabil, men hadde allerede spilt en liten, men sentral rolle i prosessen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production