Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fagforbundet går imot å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika:

Sier nei til rusreformen

TETT PÅ: Odd-Haldgeir Larsen er nestleder i Fagforbundet. Blant forbundets 400.000 medlemmer jobber mange med rus, og Larsen tror ikke avkriminalisering vil styrke deres arbeid.

NEI: Regjeringens forslag til rusreform er ikke en helsereform, men en avkriminaliseringsreform. Det mener LOs største forbund, Fagforbundet.

I går kom Fagforbundets landsstyremøte med en uttalelse som tar sterkt avstand fra regjeringens forslag til ny rusreform.

«Høyreregjeringens forslag er ikke en helsereform, men i første rekke en avkriminaliseringsreform», skriver landsstyret. De tar klart avstand fra prinsippet om en generell avkriminalisering av narkotikabruk og besittelse av narkotika til eget bruk. Det betyr i praksis at de avviser selve kjernen i forslaget til rusreform. Fagforbundet ønsker straffrihet for rusavhengige, men åpner for at brukere uten rusproblemer skal kunne følges opp av politiet.

Forbundet er også kritiske til at det i reformen ikke sikrer rusavhengige behandling, og at det ikke følger penger med reformen. De ber Stortinget om å avvise reformen og sende den tilbake til regjeringen.

Ap i rus-skvis

Uttalelsen kan komme til å slå ned som en bombe hos Ap-leder Jonas Gahr Støre, som nå holder skjebnen til regjeringens rusreform i sine hendene sine.

Reformen er Venstres store gjennomslag i den borgerlige regjeringen og har skapt intens debatt mellom ulike fløyer i Ap. Mens reformen har stor støtte i Ap i Oslo, i Vestland og i AUF, har den fått solid motstand andre steder i partiet. Støre sa nylig til Klassekampen at han vil høre på alle stemmer i partiet og flagge sitt syn før slutten av Aps landsmøte, som går av stabelen i april.

Nå får Støre en ny, tung aktør å lytte til. Fagforbundet er LOs største forbund og organiserer med sine nær 400.000 medlemmer flere yrkesgrupper som jobber innen rusfeltet.

Vil ha annen reform

Nestleder i Fagforbundet Odd-Haldgeir Larsen sier at det finnes ulike meninger om rusreformen blant Fagforbundets 200 yrkesgrupper.

– Men det alle er enige i, er at vi trenger en rusreform med mer fokus på forebygging, behandling og ettervern. Avkriminalisering er ikke det som vil gi et bedre arbeid på rus, sier Larsen.

Han mener kommunene pålegges store oppgaver uten finansiering. Han er også kritisk til den offentlige utredningen som er grunnlaget for reformen.

– Den NOU-en som foreligger, har ikke hatt fokus på konsekvensene av liberalisering. Politiet er et viktig ledd i forebygging av narkotikabruk blant unge, sammen med skole og barnevern. Vi er ikke opptatt av straff i seg selv, men at det skal være en terskel, og at lovverket kan bidra til det, sier Larsen.

«Dette kom som et sjokk»

MIMMI KVISVIK, LEDER I FELLESORGANISASJONEN

Uenighet i LO

Fagforbundets vedtak skaper sterke reaksjoner i LO-familien.

– Vi har over 40 år med erfaring som viser at straff og stigma ikke hjelper. Det skader og presser de mest sårbare i en retning hvor de ikke ser alternativer til rus, sier Mimmi Kvisvik, leder i LO-forbundet Fellesorganisasjonen (FO).

FO har gitt sin fulle støtte til reformen. Kvisvik forklarer dette med at hennes medlemmer jobber tett på dem som blir berørt av dagens ruspolitikk, og ser behovet for endring. Hun er enig i at forbygging og behandlingsdelene av reformen må styrkes, men advarer sterkt mot å forkaste prinsippet om å avkriminalisere narkotikabruk for alle.

– Avkriminalisering er en helt nødvendig grunnplanke for å lykkes med omlegging av ruspolitikken, sier Kvisvik.

Hun er skuffet over vedtaket fra Fagforbundet.

– Jeg blir fortvila. De er i sin fulle rett til å fatte de vedtakene de vil, men med det omfattende kunnskapsgrunnlaget og erfaringene som ligger til grunn for reformen, så kom dette som et sjokk.

Hun oppfordrer Aps landsmøte om å legge faglig anbefalinger, ikke følelser, til grunn når de skal avgjøre reformens skjebne.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production