Du kan bla til neste sideBla med piltastene

30-årsjubileet for Film fra Sør er råka av koronastenging, men har fått nasjonal, digital opning:

Nisjefestival når ut på nett

PÅ EIGA SCENE: Kunstnarisk leiar i Film fra Sør Lasse Skagen (til høgre) saman med Per Eirik Gilsvik, prosjektleiar for Sørfond, på Vega Scene. Festivalen har vore viktig for etableringa både av fondet og kinoen. Hanne Marie Lenth Solboe

I løpet av 30 år har Film fra Sør vakse til eit heilårstilbod av nisjefilm, som òg ytar filmstøtte til utviklingsland.

– Det har aldri skjedd før at vi har måtte avlysa festivalen!