Du kan bla til neste sideBla med piltastene

30-årsjubileet for Film fra Sør er råka av koronastenging, men har fått nasjonal, digital opning:

Nisjefestival når ut på nett

PÅ EIGA SCENE: Kunstnarisk leiar i Film fra Sør Lasse Skagen (til høgre) saman med Per Eirik Gilsvik, prosjektleiar for Sørfond, på Vega Scene. Festivalen har vore viktig for etableringa både av fondet og kinoen.

I løpet av 30 år har Film fra Sør vakse til eit heilårstilbod av nisjefilm, som òg ytar filmstøtte til utviklingsland.

– Det har aldri skjedd før at vi har måtte avlysa festivalen!

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production