Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Samisk senter for samtidskunst i Karasjok markerer Synnøve Persens 70-årsdag med jubileumsutstillingen «Bassibáikkit/Hellige steder»:

Framhever fortiet fortelling

FORVIRRE ÅNDENE: Man vet ikke hva de gamle labyrintene i Finnmark ble brukt til, men en tese er at de ble benyttet i gravleggingsritualer. Her ser vi stillbilde fra videoverket «Labyrinta/Labyrint» (2017).8ALLE FOTO: KJELL OVE STORVIK

Under kristningen av Finnmark ble hellige steder ødelagt og usynliggjort. Synnøve Persen vil bruke kunsten til å hente fram igjen den skjulte historien.

I 1725 ble den 27 år gamle misjonspresten Knud Leem sendt til Porsanger for å bidra til kristningen av Finnmark. Blant hans mange oppgaver var kartlegging og rapportering av offerplasser i området – plasser som skulle ødelegges og usynliggjøres som et ledd i fortrengningen av all hedensk tro. Leem fant 23 slike plasser.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production