Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Oslobiennalens deltakere spiste og drakk for én million i fjorEn av kunstnerne ble påspandert 20 flyturer

Reiste for flere millioner

PÅ TUR: Daglig leder Ole Slyngstadli tar selvkritikk på Oslobiennalens pengebruk. Her i biennalens hovedkvarter sammen med kuratorene Per Gunnar Eeg-Tverbakk (til venstre) og Eva González-Sancho og kulturbyråd Rina Mariann Hansen (til høyre). FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Oslobiennalen brukte 3,6 millioner kroner på reise og bevertning i fjor.

Kunstsatsingen Oslobiennalen gikk med et dundrende underskudd i sitt åpningsår i fjor. Biennalen, som hadde som mål å være «en spydspiss» for kunstmiljøet i Oslo, har fått kritikk for ikke å lykkes med formidlingen og for å henvende seg mer til et internasjonalt kunstmiljø enn til lokalbefolkningen.

Klassekampen har fått innsyn i reisebilagene til biennalen. Oversikten viser at de har brukt totalt 4,1 millioner kroner på reiser og bevertning.

Ifølge daglig leder Ole Slyngstadli er en halv million av dette feiloppføringer. Dermed har biennalen brukt rundt 600.000 kroner mer enn reisebudsjettet på 3 millioner kroner.

Det framgår blant annet at:

  • Biennalekunstnerne har reist for minst 1,6 millioner kroner.
  • Ansatte i biennalen har reist for minst 179.000 kroner, inkludert turer til sju europeiske byer.
  • 952.000 kroner har gått til bevertning, deriblant servering i åpningsuka i mai i fjor og andre arrangementer.

En del av utgiftene i oversikten vi har fått tilsendt, er uspesifiserte.

Vanlig med spandering

Ole Slyngstadli, daglig leder i Oslobiennalen, sier at biennalen ikke har vært god nok til å sette klare budsjettrammer.

– Det er det bare å beklage. Vi har nå etablert nye rutiner for budsjettstyring, sier han.

Slyngstadli sier at en del av pengebruken er i tråd med bestillingen fra Kulturetaten, og at kostnadene til bevertning har fulgt budsjettet.

– Men vi kunne helt klart vært mer restriktive, sier biennalesjefen.

Han påpeker at staten betaler for arrangementer og lunsjer under blant annet Veneziabiennalen.

– Det er kutyme for at det går offentlige penger til denne typen arrangementer for å løfte norske kunstnere ute. Vi tenkte vel at bestillingen av en internasjonal biennale innebærer noe av dette, sier han.

Slyngstadli understreker at han vil tenke annerledes framover:

– Vi vil bruke mer penger på å tilgjengeliggjøre kunsten for befolkningen og mindre på arrangementer for tilreisende publikummere. Vi har nok tenkt litt tradisjonelt. I etterpåklokskapens lys mener jeg at vi med fordel kunne ha skult litt mindre til hvordan dette gjøres andre steder.

– Kunstnerne har reist for 1,7 millioner kroner. Hva har pengene gått til?

– Dette er reiser i forbindelse med kunstproduksjon, forskningsopphold og deltakelse på vårt diskursive program..

Av bilagsoversikten framgår det at én enkeltkunstner har reist for 113.100 kroner, inkludert 20 flyturer.

Flere andre har også store reisekostnader.

– Vi har nok tillatt for mange reiser for noen få av kunstnerne, sier Slyngstadli.

Flere av biennalens ansatte har også vært å se i avgangshallen på Gardermoen i fjor. De har reist til Zürich, Bilbao, London, Praha, Madrid, Berlin og Helsinki, i tillegg til at de er oppført med flere innenlandsturer.

Slyngstadli forklarer at Oslobiennalen har et samarbeid med andre biennaler og kunstarrangementer, og at de har reist for å se kunst og ha møter.

– Var alle reisene nødvendige?

– Det er en del av kuratoroppdraget spesielt å ha oversikt over feltet og se hva som rører seg når man lager en internasjonal utstilling. Men i seinere tid er vi alle blitt mint på at det går an å reise mindre. Det er god grunn til å se på om vi har brukt pengene riktig, sier han.

Byråden innkaller til møte

Kunstner Lotte Konow Lund er blant dem som har reagert på Oslobiennalens budsjettoverskridelser.

Biennalen har så langt kostet 42 millioner kroner, inkludert forprosjekt. I et Facebook-innlegg har Lund påpekt at man for denne summen kunne finansiert 150 arbeidsstipender. At biennalen har brukt 3,6 millioner kroner på reiser og bevertning, synes hun høres «vanvittig mye ut» i kunstsammenheng. Lund mener ledelsen, inkludert kuratorene, nå må svare for sine prioriteringer.

– Pengebruken må ses opp mot hva man forventer av en biennale, hva den er blitt og hvor mange besøkende de har hatt. Vi har bedt om åpenhet og transparens. Hele budsjettet må offentliggjøres og gjøres rede for, sier Lund.

I dag har Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) invitert fem kunstnerorganisasjoner til et dialogmøte om kunstordningen til Oslo kommune, som Oslobiennalen er en del av. Kunstordningen sikrer at 0,5 prosent av kommunens investeringsbudsjett går til kunst i offentlige rom.

– Det er behov for å gjenopprette tilliten til en ordning som er så sentral for kunstnerne og så viktig for alle som bor i Oslo, sier Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere.

Taxi for mer enn 80.000 kr

Sandwich-is, pizza og vin er blant det biennaledeltakerne kunne kose seg med i fjor, ifølge bilagsoversikten. Den viser blant annet følgende:

  • Biennalen har betalt 195.715 kroner til Park Inn hotel i Øvre Slottsgate i Oslo, hvor de utenlandske journalistene og seminardeltakerne bodde.
  • Biennalen har leid leiligheter fra Oslo Apartments for til sammen 437.837 kroner.
  • Det er brukt 125.274 kroner på middag og buffeter i Den franske sal i Nasjonalgalleriet.
  • Selskapet Sandwich Brothers har levert sandwich-is til 16.500 kroner.
  • Det er kjøpt drikke fra Vinmonopolet for 47.300 kroner.
  • Den totale taxiregningen kom på 81.656 kroner.

Klassekampen har tidligere omtalt besøksprogrammet for utenlandske journalister og aktører i det internasjonale kunstfeltet.

Budsjettet for programmet var på 500.000 kroner, og Ole Slyngstadli anslår at de hadde et merforbruk på 100.000 kroner. Til sammen 57 journalister og kunstaktører fra flere land deltok i programmet.

Git: master, Env: production, Sanity: production