Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Pandemiforsker mener beredskapsplaner for sykdom ikke tar høyde for sosiale forskjeller:

De som rammes hardest

UTSATT: Som lungesyk og arbeidsufør uten inntekt er Lars Stenberg vant til å være isolert. Han har ikke råd til å ta buss eller dra på ferie. © FOTO: TOM HENNING BRATLIE Tom Henning Bratlie

TILTAK: En pandemiforsker med 25 års erfaring frykter at lavinntektsgrupper vil rammes hardest av koronaviruset. Uføre Lars Stenberg tror de avgjørende yrkessjåførene er særlig utsatt.

Har du bare grunnskoleutdanning, er det tre ganger mer sannsynlig at du har kronisk lungesykdom enn om du har universitetsutdannelse. Folk med lav utdanning får oftere kreft og diabetes type to. De rammes hardere av hjerte- karsykdom og rapporterer generelt om dårligere helse.