Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kunstner Jan Christensen oppfordrer norske kunstnere til ikke å ta utsmykningsoppdrag i det nye Regjeringskvartalet:

Maner til kunstnerboikott

KLAR FOR BOIKOTT: Kunstner Jan Christensen oppfordrer kunstnerkollegaer til ikke å levere kunst til det nye regjeringskvartalet i Oslo. – En boikott vil vise den reelle effekten av en riving av Y-blokka, sier han. Anniken C. Mohr

Som protest mot den forestående rivingen av Y-blokka oppfordrer Jan Christensen til kunstnerboikott av det nye Regjeringskvartalet. – Det handler om å være på rett side av historien, sier han.

2020 kan bli året da Y-blokka i Regjeringskvartalet rives. Endelig dato for demonteringen av kunsten til Pablo Picasso og Carl Nesjar og rivingen av Erling Viksjøs Y-formede regjeringsbygg fra 1969 er ikke satt, men motstanden mot rivingsplanene er stor.