Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Karasjok kommune kan få styre tilgang til arealer, jakt og fiske uten innblanding:

Nå vil flere herske selv

BETENT: Finnmarkskommisjonen kartlegger bruks- og eierrettigheter i Finnmark, blant annet på bakgrunn av reindrift og utmarksbruk som ikke nødvendigvis er nedtegnet i juridiske dokumenter. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

MAKT: Regjeringens Finnmarkskommisjon vil gi Karasjoks befolkning råderett over egne arealer. Nå kan flere kommuner kreve å få følge etter.

I Finnmark er «retten til land og vann» et betent tema, og det har det vært siden den norske staten etablerte seg på samenes områder. Et tiltak staten har gjort for å tilbakeføre ressurser til folket i Finnmark, er å opprette Finnmarkskommisjonen. Den kartlegger bruks- og eierrettigheter ut fra langvarig bruk og lokal sedvanerett i fylket.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production