Jussprofessor mener lovforslag «tilrettelegger for en framtidig populistisk og autoritær regjering»:

Roper varsko mot kriselov

ADVARER: Jussprofessor Terje Einarsen advarer i kraftige ordelag mot å utstyre enhver sittende regjering med en fullmaktshjemmel som etter hans syn kan misbrukes og gjøre stor skade.FOTO: MARTIN ÅRSETH

ADVARSEL: Norges fremste jurister viser til Ungarn og Polen når de advarer mot å utstyre regjeringen med en krisefullmakt som kan sette andre lover til side.

Noen av landets fremste jurister reiser seg mot et lovforslag som regjeringen har sendt på høring.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene