Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ubalanse

  • Hovedmålene for norsk landbrukspolitikk er matvaresikkerhet, selvforsyning, bærekraftig drift over hele landet og utnyttelse av begrensede jordbruksareal. Klimatiske forhold, topografi og generelt høyt kostnadsnivå gjør at landbruket har små muligheter til å konkurrere på like vilkår med storprodusenter fra andre land. Det er derfor enighet om at landbruket må ha beskyttelse i form av tollvern og subsidier. Ettersom bøndene får offentlig støtte, produserer de i liten grad for eksport. Stikk i strid med målsettingene for landbrukspolitikken har Norge gjennom EØS-avtalens artikkel 19 forpliktet seg til liberalisering av handelen med landbruksvarer med EU, selv om Norge ikke er en del av EUs marked for landbruksvarer eller underlagt EUs landbrukspolitikk.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production