Regjeringen vil åpne for å bruke automatiserte avgjørelser i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Vil ha flere robotvedtak

ANSATT: Justisdepartementet ønsker at Utlendingsdirektoratet kan «fatte vedtak basert på automatiserte avgjørelser» når avgjørelsen ikke inneholder skjønnsmessige vurderinger. Faksimilen er en montasje av illustrasjoner hentet fra UDIs presentasjon «Roboter i Utlendingsdirektoratet» (mai 2018).

ROBOT: «Udi-Auto» fattet i 2017 et vedtak i UDI uten at saksbehandlere var involvert. Nå vil regjeringen gi roboter flere utlendingssaker.

I desember 2017 fikk en far og datter et vedtak om familiegjenforening med mor som var filippinsk fagarbeider – uten at saksbehandlere av kjøtt og blod var involvert i selve vedtaket.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene