Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Aukar straumprisane med 10 øre, kan fleire tusen arbeidsplassar forsvinne, ifølge rapport:

Fare for milliardsmell

INVESTERER: Hydro har nyleg gjort store investeringar på aluminiumsverket på Husnes i Sunnhordland. Hjørnesteinsbedrifta, ved fabrikksjef Johan Berg, er storbrukar av kraft. FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM

DYRT: Sju kraftkrevjande industrilokomotiv kan få ei ekstrarekning på 3,4 milliardar viss straumprisane aukar med 10 øre, ifølge ein ny rapport.

Rapporten «EUs energiunion, straumprisane og industrien» analyserer kva ein auke i straumprisen på 10 øre kWh vil innebera for Hydro Aluminium AS, Alcoa Norway AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem AS, Eramet Norway AS, Finnfjord AS og Norske Skog AS.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production