Norsk utenrikspolitikk har ligget fast i 70 år. Nå frykter utenriksmyndighetene at det kan være slutt:

– En schizofren spagat

KAN STÅ ALENE: Norge må forberede seg på å ta en større del av ansvaret for egen sikkerhet, hvis USA vender seg innover. Her står en gardist vakt på nedsiden av slottet i Oslo. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

BRUDD: En ny erkjennelse har tatt bolig i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet: Norges viktigste alliansepartner bryter ned den verden som Norge jobber for.

Siden Donald Trump ble valgt til president i USA, har Norge fra offisielt hold argumentert for at vår utenrikspolitiske strategi forblir uendret.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene