Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vi beveger oss i stormfart mot et overvåkingssamfunn, med nær enstemmig oppslutning i Stortinget.

Storebror under kontroll?

IKKE FORSVARLIG: Den nye loven om E-tjenesten åpner for masseovervåking av norske borgere og en nedbygging av den liberale norske rettsstaten, skriver Ketil Lund – uansett hva forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier. FOTO: CARINA JOHANSEN, NTB SCANPIX

I Klassekampen29. november kommenterte Bjørgulv Braanen Forsvarsdepartementets forslag til ny lov om E-tjenesten. Loven åpner for masseovervåking av norske borgere ved innhenting og lagring av all datakommunikasjon som krysser grensen – det gjør også det meste av slik kommunikasjon mellom norske borgere i Norge – og avlesning av dataene etter hemmelige kriterier. Dette er ledd i en galopperende utvikling mot overvåkingssamfunnet de siste 15–20 år med stadig nye lovpakker, primært begrunnet i frykten for islamsk ekstremisme og terror. Utviklingen bringer tanken til det amerikanske National Security Agencys uttrykte målsetting om å vite alt om alle.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production