Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Helseforetakene inngår nye rammeavtaler med tolkeformidlere som tidligere har levert lav kvalitet:

Mangler skolering

RÅDET BLE OVERSETT: Hanne Løfsnes satt i arbeidsgruppa som anbefalte Helse Sør-Øst å gå vekk fra anbud innen tolking. Nå leder hun seksjonen for tolking i offentlig sektor i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Christopher Olssøn

ANBUD: 8 av 10 som tolker for helseforetakene, er ikke kvalifisert. Tolkeforeningen frykter for liv og helse, mens kvalifiserte tolker står uten oppdrag.

– Dårlig kommunikasjon mellom behandler og pasient på sykehus kan føre til ekstra liggedøgn, og i verste fall død, sier Alexandra Solaas, leder i Norsk tolkeforening.