Utenfor tiden, Holtsmark?

GEOPOLITISK SANNSIGER: Rudolf Steiner.

Jeg føler meg nesten beæret over at en så dreven samfunnsdebattant som Sven Holtsmark vier meg så stor oppmerksomhet den 26. juni. Da slakter han min bok «Russland, Ukraina og Vesten. En historisk, geopolitisk og kulturell tilnærming». «Hvorfor gi gratisreklame til en verdiløs bok?» spør Holtsmark på sine Facebook-sider og svarer: «Jo, fordi det ikke er noen som helst fare for at et rasjonelt tenkende menneske lar seg fange opp av tenke- og verdisettet som Askerøi så til overmål blottlegger». Hos ham «erstatter blind tiltro til et idol den selvstendige tanke og den alminnelige moral». Disse mangler plasserer meg derfor utenfor tiden, det vil si hinsides. Dette oppleves mildt sagt som diskriminerende, men viser tydelig hvilket debattnivå Holtsmark legger seg på.

Debatt