Ikke ødelegg Lindekollen!

Lindekollen ved Gaustad Sykehus er i ferd med å bli ødelagt i forbindelse med byggingen av nye Rikshospitalet. Selv om minst 80 prosent av Oslos befolkning er imot, valser prosessen frem uten hensyn til kritikk.

Debatt