Klok eller smart?

«Hvem er smartest i landet her?» Var overskriften på forsiden i Klassekampen 22. juni. Bakgrunnen var at avisa i sommer skal kåre landets ti viktigste tenkere. Artikkelens overskrift inne i avisa ble til «Hvem er klokest i landet her?» To misvisende overskrifter, med vidt forskjellig innhold.

Debatt