Må alle være faglærte?

Under overskriften «Flere lærere og mer lek» (Klassekampen 19. juni) refereres det fra evalueringen av seksårsreformen, der det fremmes et råd om « … to pedagoger i hver klasse der det er mer enn 15 barn».

Debatt