Risiko

En gang klatret vi på utsida av gjerdet, bortover langs den øvre kanten av et steinbrudd. Sannsynligvis var det mer enn 70 meter rett ned, og kanten var som en smal gesims bortover. Vi var to tiåringer som midtveis innså vi at prosjektet var ganske risikabelt: Helt på egen hånd, tiår før mobilen var oppfunnet, måtte vi velge om vi skulle fram til sikkerhet eller tilbake.

Dagboka