Natur og Ungdom har mista nesten 5000 medlemmar sidan 2019. Leiar Gytis Blaževičius trur ikkje dalande interesse for naturvern og klima er årsaka til nedgangen.

Har blitt 5000 færre

SER TILBAKE: Natur og Ungdom er nesten halvert sidan toppåret i 2019. Leiar Gytis Blaževičius trur ikkje det er éi enkelt årsak, men peikar særleg på pandemien. Foto: Tom Henning Bratlie

Medlemstalet til Natur og Ungdom (NU) er nesten halvert på fem år. Leiar i NU Gytis Blaževičius går langt i å gje koronapandemien skulda for den veldige nedgangen.

Innenriks