Overveldes vi av nyheter eller av mangel på handling?

Den omvendte Buddha

Legenden forteller at de første 29 årene av sitt liv ble prins Siddhartha Gautama skjermet for å se noe ubehagelig eller opprørende. Da han en dag ble eksponert for lidelse, fikk han sin oppvåkning, som også ble til selve hans navn: Buddha, den opplyste, den oppvåknede.

Kommentar