Hunter

Sonen til den amerikanske presidenten heiter Hunter Biden, og i 2018 kjøpte han ein pistol. Dei siste dagane har pistolkjøpet prega den politiske nyheitsdekninga i USA, for Hunter Biden er no dømt for å ha brote lova då han gjorde kjøpet. På pistolbutikken svarte han nemleg på eit spørjeskjema at han ikkje var avhengig av narkotiske stoff, men det var han så til dei grader. I ein fireårsperiode tok han ut tilsvarande 18 millionar kroner i minibankar, og mykje av det gjekk nok med til å kjøpe ulike formar for kokain. I dagane etter kjøpet syner forklaringane til fleire ulike vitne at han røykte crack kvart tjuande minutt dagen lang. Då er det nok vanskeleg å argumentere for at du ikkje er avhengig, og no er han altså dømt.

Dagboka