Frantz Fanons tanker om kolonial vold er sørgelig aktuelle, mener biografen Adam Shatz.

Fanons ekko runger i Gaza

Voldelig arv: En palestinsk jente bærer et barn i ruinene etter et israelsk angrep i Gaza by i mars. Foto: AFP/NTB

Først litt uti samtalen merker jeg det: Adam Shatz prater om Frantz Fanon, steindød siden 1961, som om han er sprell levende. Når den amerikanske forfatteren viser til ting som Fanon – de kolonisertes store tenker – gjorde for flere tiår siden, skjer det nemlig ofte i nåtid.

Tidens tegn