Forslagene til 22. juli-minnested splitter kritikerne. Kjetil Røed mener flere av forslagene er for arkitektoniske.

– Å skape et miljø er ikke nok

Hvilke skal videre? Kritikere, kunstnere og kunstvitere har ulikt syn på hvilket forslag som egner seg best som 22. juli-minnesmerke ved Regjeringskvartalet. Øverst til venstre: Marianne Heier. Øverst til høyre: Rainer Stange, Henning Sunde og Hanne Tyrmi. Nederst til venstre: Beate Hølmebakk og Per Tamsen. Nederst til høyre: Matias Faldbakken Alle foto: Koro

Forrige uke var spenningen stor: Da ble ti skisser til 22. juli-minnested foran Regjeringskvartalet lagt fram for offentligheten.

Kunst