Nesten 100.000 unge mennesker står utenfor arbeidslivet i Norge. Nå vil statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) eksperimentere med ulike tiltak for å få dem inn.

Går nye veier for å få flere unge i jobb

BEKYMRET: Jonas Gahr Støre mener verken hans egen eller foregående regjeringer har lyktes overfor gruppen unge uføre. Her er han på Statsministerens kontor i Oslo.

Statsminister Jonas Gahr Støre sitter med en graf foran seg på Statsministerens kontor. Den viser at rundt 10 prosent av unge mellom 15 og 29 år, om lag 100.000 mennesker, står utenfor arbeid og utdanning.

Politikk