Vald, trugslar, mobbing, sjukdom. Problema står i kø i bergensskulen og utgiftene veks. – Vi har ikkje eingong lærebøker, sukkar lærar.

No tel læraren på knappane

Annleis jobb: Hege Mari Lassemo Støfring er lærar på mellomtrinnet på Fridalen skule i Bergen, men sjølv føler ho seg meir som miljøterapeut og sosionom enn lærar. No er ho usikker på kor lenge ho blir i jobben.

– Eg føler ikkje at undervising er primæroppgåve. Kanskje ikkje eingong sekundæroppgåve. Eg er først og fremst miljøterapeut og sosionom, og kanskje litt lærar til slutt, fortel Hege Mari Lassemo Støfring.

Innenriks