Olav den hellige hadde trolig politiske motiver for å innføre kristendommen i Norge, mener professor Jørn Øyrehagen Sunde.

Tinget som endret Norge

MOSTERTINGET: I 1024 utmeislet konge Olav Haraldsson, også kjent som Olav den hellige, kristne rettsbestemmelser under et ting ved Moster kirke i Sunnhordland. Dette regnes som den formelle innføringen av kristendommen i Norge.

På starten av 1020-tallet er store ting på gang i Sunnhordland.

Kultur