Nathalie Sarraute måtte leve i skjul under andre verdenskrig. Samtidig skrev hun et av etterkrigstidas viktigste verk.

Ny tid for pioneren

Nyromanens mester: Nathalie Sarraute var en av pionerene innen nyromanen. Nå er hennes første roman «Portrett av en ukjent» utkommet på norsk. Foto: Ulf ANDERSEN, Gamma-Rapho/Getty

Den første romanen Nathalie Sarraute skrev, fikk slakt. Selv omtalte forfatteren riktignok «romanen» med anførselstegn: Teksten kom til da hun var tolv år gammel, og ifølge henne selv er det en lang remse floskler hentet fra de mange kjærlighetshistoriene hun leste den gang.

Kultur