Takk og lov for ettertrakta kvinner som bit frå seg.

Hamsun og «Her»

Naturleg intelligens: Scarlett Johansson slo, mellombels, knockout på Open AI denne veka. Foto: NTB/AFP

Er du død, kontroversiell eller sexy, har du lite vern mot KI-misbruk. Det har Hollywood-stjerna Scarlett Johansson fått erfara etter at Chat GPT førre måndag kunne svara brukarane, flørtande, med ei syntetisk kvinnerøyst kalla «Sky» til forveksling lik Johanssons naturlege røyst. «Sky» vart lansert etter at skodespelaren hadde svart klart nei på ein førespurnad frå Chat GPT-produsent Sam Altman personleg om å få bruka røysta hennar.

Kultur