Feil spørsmål, Gjelsvik

Sigbjørn Gjelsvik stiller i Klassekampen 13. mai spørsmålet «hva er galt med Sveits?», og kritiserer EØS-utredningen (NOU 2024: 7) for å utøve dommedagsprofetier mot land som har andre avtaler med EU.

Debatt