Tillitsvalgte i Handel og Kontor vil ha medlemmene til å stemme ned resultatet av lønnsoppgjøret. Lykkes de, kan over 4000 tas ut i streik.

Mobiliserer for streik

Vil ha nei: Charlott Pedersen er nestleder i Oslo-Akershus HK og jobber for å få medlemmene til å stemme ned vårens lønnsoppgjør. Foto: Anniken C. Mohr

Lønnsoppgjøret i varehandel mellom LO-­forbundet HK Norge og arbeidsgiverne i Virke var hardt i år. Først etter elleve timers mekling på overtid ble ­partene enige. Men nå kan det bli ­storstreik likevel.