Den nye vallova gjer at 8 av 9 småparti ikkje trur det er vits å prøve å stille til val neste år. Høgre står på sitt og forsvarer endringa.

Han stenger dei små ute

NØGD: Svein Harberg er fornøgd med den nye vallova. Her er han fotografert inne på Stortinget. Foto: Siv Dolmen

– Tidlegare var 5000 underskrifter nok for å stille til val. No må ein ha éin prosent i kvart valdistrikt eller 40.000 underskrifter for å stille til val i heile landet, noko som er nær umogleg for små parti. Kvifor endra de vallova?

Mot veggen