Lederen for Longyearbyen lokalstyre ber staten overta ansvaret for kritisk infrastruktur som energi, vann og avløp.

Ber staten overta

Dyrere: Innbyggerne i Longyearbyen betaler allerede en høy pris for strøm, og uten statlig støtte ville innføringen av dieselaggregat føre til 70–80 prosent økning.

Når revidert statsbudsjett kommer neste uke, vil Longyearbyen få 175 millioner kroner ekstra i strømstøtte, samt 42 millioner for å få i gang omstilling til grønn energi. Før jul i fjor fikk lokalsamfunnet også 50 millioner i strømstøtte.

Innenriks