Med en nøktern framstilling viser Øivind Andersen hvorfor man bør lese Homer.

Hevn, kløkt og velvilje

Sirenesang: Sirenene i Odysseen, illustrert av John Flaxman, cirka 1810. Foto: Wikimedia Commons

Til tross for at vi vet svært lite om ham, regnes Homer som den første dikteren i vår verdensdel, forfatter av to epos nedfelt i gresk skrift for om lag 2700 år siden. Iliaden og Odysseen utgjør starten på europeisk litteratur, med omfattende ettervirkninger i skuespill, poesi, romaner, filmer og dataspill fram til vår tid. Særlig reiseskildringen i Odysseen har satt varige spor. Likevel virker det som eposene blir lite lest. Kanskje har flere det som meg. De norske gjendiktningene har blitt stående urørt lenge.

Bokmagasinet