Regjeringen øker støtta til Fair Play Bygg med to millioner kroner årlig.

Dobler støtta til Fair Play Bygg

Gir mer: Per Vidar Kjølmoen, AP (i midten, med briller), mener Fair Play Bygg trenger flere statlige midler for å jobbe mot arbeidslivskriminalitet. Foto: Anniken C. Mohr

Det siste året har en rekke kommuner styrt av høyresida redusert sine bevilgninger til foreningen Fair Play Bygg. De samla kuttene er på 1,65 millioner kroner, og foreningen har måttet vurdere nedbemanning. Nå får de statlig hjelp for å unngå kutt.