Toget

Eg reiser ein del mellom Bergen og Oslo og vil helst reise klimavenleg. Valet mellom alternativa fly og tog seier seg jo sjølv då. Det er meir komfortabelt, mindre styr og frå sentrum til sentrum. Ingenting å klage på! Men så er det jo tida, då. Og prisane. Eg skjønar at eg og Vy har motstridande interesser her. Dei vil at eg bruker mest mogleg, men eg vil bruke minst mogleg.

Dagboka