I 25 år har Kjell Torrisets 836 øyne sett Blindern-studentene over skuldra.

Sett med argusøyne

Så langt øyet rekker: Innerst i Universitetsbiblioteket på Blindern henger 836 øyne. – For meg handler fascinasjonen for øyet om en interesse for det menneskelige blikket for variasjon, for det som er annerledes, sier mannen bak verket, kunstner Kjell Torriset.

Med overgangen fra en tilværelse som elev ved videregående skole til student ved et universitet, følger økt frihet. Det er ikke lenger noen som forteller deg når du må stå opp eller når du skal lese pensum. Men frihet er som kjent et tveegget sverd, og for mange medfører fraværet av to øyne i nakken at jobben ikke blir gjort.

Kunst