Mener SV og Rødt alvor når de snakker om ­avmilitarisering og nedrustning?

Liv og lære

TALEFØR: Danby Choi.

Når Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt krever at nytt militært materiell til Forsvaret skal være kortreist – altså hjemmelaga – har det vakt munterhet ved så mangt et kafebord. Nå diskuteres det ikke om vi skal produsere krigsmateriell, men hvor produksjonen skal finne sted.

Rønsen på fredag