Flertallet i EØS-utvalget mener det haster å underlegge Norge EUs energipolitikk. Venstresida synes utvalget bommer stygt.

EØS-utvalget vil tettere på EU

HAR DET TRAVELT: EØS-utvalgets sju medlemmer sammen med utenriksministeren. Fra venstre Stig Eidissen (advokat i KS Advokatene), Anne Elizabeth Stie (førsteamanuensis ved Universitetet i Agder), Christian Anton Smedshaug (daglig leder i Agri Analyse) utvalgsleder Line Eldring (avdelingsleder i Fellesforbundet), utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), Oda Helen Sletnes (pensjonert diplomat), Knut Erling Sunde (direktør i Norsk Industri) og Halvard Haukeland Fredriksen (professor ved Universitetet i Bergen).

Torsdag la Fellesforbundets Line Eldring, som har ledet regjeringens EØS-utvalg, fram utredningen. Rapporten kommer med anbefalinger og analyser som går rett inn i flere brennbare debatter.

Innenriks