Å sende alle som mistrives på skolen til legekontoret, er symptombehandling. Det er ikke barna som er problemet.

Når skolen tar plass på legens kontor

Illustrasjon: Knut Løvås

Psykisk helsevern for barn og unge opplever stor pågang. Dette har mest sannsynlig sammensatte årsaker, hvor skolen er en faktor. Felles for alle barn og unge er at de har en plikt og rett til skolegang. Det er dermed en institusjon alle barn må forholde seg til. Fungering i skolen er en problemstilling for alle barn som går i BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), men jeg opplever at skolen stadig opptar mer «plass» på kontoret. Det er ingen tvil om at skolen er svært krevende for mange, samtidig som samfunnet er mer prestasjonsorientert. Gjennomsnittlig er ikke lenger bra nok, selv om det er det de fleste er. Slik strekker barna seg mot urealistiske mål, og mangelen på mestring er et faktum.

Kronikk