Det finnes bedre måter å finansiere barnehagebygg på enn å selge dem til utenlandske selskap, mener skatteekspert Mike Lewis.

Kritiserer salg av barnehager

INTERNASJONAL TREND: Mike Lewis i Centre for International Corporate Tax Accountability (Cictar) har gransket salg av bygg som huser offentlig velferds­tjenester i flere ulike land og mener salget av norske barnehagebygg er en del av en internasjonal trend.

Over 400 norske barnehagebygg eies i dag av utenlandske selskaper.

Innenriks