Storebrand ekskluderer Øyfjellet Wind Investments AS fra deres investeringsportefølje.

Storebrand dropper vindkraft­ut­bygger

Øyfjellet: 72 vindturbiner produserer energi på Øyfjellet. Foto: Tom Henning Bratlie

På Øyfjellet i Vefsn kommune på Helgeland ligger en av Norges største vindkraft­utbygginger, men området der de 72 vindturbinene er i drift, brukes også av det sørsamiske reinbeitedistriktet Jillen-Njarke. Mangeårig dialog mellom utbygger og reinbeitedistrikt har ikke ført fram, og den 27. mai i år starter rettssaken om gyldigheten til konsesjonsvedtaket.

Innenriks