Gjelder Norges prinsipp­fasthet også overfor Iran?

I en kronikk i Klassekampen 26. februar i år skriver statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at det «er en fanesak for Norge å forsvare folkeretten uansett hvem som bryter den». Det er en erklæring som det er lett å slutte seg til. For snart halvannet år siden advarte koalisjonen for internasjonal strafferettspleie – CICJ, som jeg leder – mot doble standarder i statenes støtte til Den internasjonale straffedomstols (ICC) straffeforfølgning av russiske krigsforbrytelser i Ukraina. Vi trakk på Wolfgang Kalecks ledende bok Double Standards: International Criminal Law and the West utgitt av Torkel Opsahl Academic Epublisher (TOAEP) allerede i 2015.

Debatt