Det er selvsagt et problem når H.M. Dronning Sonja er en relevant samtidskunstner.

Tiden etter endetiden

Homer og Beskow: Billeduniverset i «Mellom rom» befinner seg et sted mellom Homer og Elsa Beskow; Odyssevs i Blåbærskogen, sånn omtrent. Begge foto: Dag Asle Langø

Kunst