Høyere utdanning er i dag konfrontert med den dypeste forvandling siden Gutenberg. Det må statsråd Hoel ta innover seg.

Utilstrek­kelig krisefor­stå­else

Akademia: Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel forstår ikke helt hvor store truslene mot vitenskapen og sannhetsbegrepet er, mener Bernt Hagtvet. Foto: Christopher Olssøn

Takk til statsråd Oddmund Hoel for hans konstruktive svar 16. mars på min kronikk i Klassekampen 2. mars. Vi er enige på mange punkter, og jeg er glad for statsrådens positive holdning. Og det bør framheves at den økede studenttilstrømmingen har ført til flere fremragende forskertalenter. Der har Hoel et poeng.

Kronikk